1. Osito de tela, de Setem (20,90 €).

2. Marioneta-caballo de Intermón Oxfam (17,90 €).

3. Zapatillas con caritas de ratón en fieltro, de Intermón Oxfam (18,50 €).

4. Zapatillas con forma de oveja, de Setem (24 €).